Relacionet me Media

Tradicionalisht familja BUQUKU ka krijuar marredhenie te mira me klient dhe konsumatorin e fundit. Duke iu falenderuar mediave elektronike dhe te shkruara, sot kemi krijuar marredhenie te mira me konsumatoret e produkteve tona kudo qe ata jane.

Fotografitë

Video

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet BUQUKU-t dhe BERZH-it

Sh.P.K “BUQUKU” në bashkëpunim me BERZH-in nënshkroj projektin për përmirësimin e procesit teknologjik si dhe ngritjen e cilësisë së prodhimeve të mishit.

Objektivi kryesor i këtij projekti është angazhimi i kompanisë ndërkombëtare  të ndihmojë kompaninë SHPK BUQUKU gjatë përpunimit të mishit të freskët duke e përmirësuar procesin teknologjik dhe njëherit të ngris cilësine e prodhimeve të mishit të përpunuar si dhe të rrisë aftësitë e fuqisë punëtore të kompanisë.

Objektivat specifike të projektit janë:

  • Planifikim më të mirë të prodhimit;
  • Zhvillimi i produkteve të reja;
  • Përmirësimi i  produkteve;
  • Zgjatja e jetëgjatësisë së produketeve;
  • Ngitja e aftësisë së fuqisë punëtore;
  • Rritja e aftësisë konkurruese të kompanisë ; dhe
  • Rritja e shitjeve të kompanisë. 

Ky projekt bashkëfinancohet nga zyra e BERZH-it në Kosovë dhe SHPK Buquku.